Tổng kết an ninh mạng năm 2019 và dự báo 2020

(huthamcaubinhduong.net) – Năm 2019, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên tới 20.892 tỷ đồng (902 triệu USD) – đó là thông tin trong Tổng kết an ninh mạng năm 2019 do Bkav thực hiện   Thiệt hại do virus máy tính vượt ngưỡng 20 nghìn tỷ đồng   Năm 2019, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam đã lên tới 20.892 tỷ đồng (902 triệu USD), vượt xa con số 14.900 tỷ đồng của năm 2018. Tuy không có sự cố nào...

Read More