(huthamcaubinhduong.net) – Quan trắc môi trường là công cụ không thể thiếu trong quản lý và bảo vệ môi trường, để kiểm soát hiệu quả các nguồn thải, đặc biệt là việc xả thải của các doanh nghiệp, tập trung ở những khu vực nhạy cảm như lưu vực sông, khu đông dân cư, cửa sông, cửa biển, khu vực làng nghề.

Hệ thống quan trắc tự động, liên tục là hết sức cần thiết, bởi vậy Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ứng dụng phần mềm dùng chung trong phạm vi toàn quốc – EnviSoft nhằm kết nối, truyền nhận và quản lý số liệu quan trắc tự động, liên tục.

 


Ảnh: IE

 

Ông Văn Hùng Vỹ, Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc cho biết, đây là lần đầu tiên dự án môi trường sử dụng công nghệ thu thập dữ liệu tốc độ cao, thời gian thực, xử lý dữ liệu lớn Bigdata tốc độ cao, trí tuệ nhân tạo, máy học.

 

Công nghệ thu thập xử lý tốc độ cao, xử lý luồng dữ liệu lớn 27-32 nghìn bản tin/1 giây, hàng triệu bản tin mỗi ngày với hỗ trợ trên nhiều định dạng. Hệ thống mô hình tính toán thông minh và phân tán nhờ máy học Spark, ứng dụng máy học sâu vào xử lý, phân tích dự báo dữ liệu môi trường.

 

Công nghệ này tích hợp và triển khai tiên tiến “tất cả trong 1” với chi phí ít, không phải mua bản quyền nâng cấp hàng năm; triển khai dễ dàng mà không cần chuyên gia công nghệ bởi chỉ cần copy bộ Docker và chạy là có thể cài đặt toàn bộ hệ thống; triển khai mô hình dịch vụ nên có thể tùy biến các mô hình triển khai tập trung, phân tán, hoặc vừa tập trung vừa phân tán, có thể chọn dịch vụ theo nhu cầu.

 

Nền tảng công nghệ tương thích đa thiết bị, băng thông mỗi thời điểm mà phát video trực tuyến phù hợp, không bị giật hình. Các chức năng cơ bản được ứng dụng là thu thập dữ liệu, giám sát dữ liệu thời gian thực, điều khiển và giám sát lấy mẫu; xử lý và kiểm duyệt dữ liệu; quản lý truyền nhận dữ liệu giữa trung ương và địa phương; khai thác, công bố và chia sẻ dữ liệu. 

 

Để tiếp tục các hoạt động tốt hơn, phần mềm sẽ được nâng cấp giai đoạn 2 với việc triển khai công nghệ camera thông minh, máy học, nhận dạng thông minh, trí tuệ nhân tạo và công nghệ Blockchain. Trong đó, nâng cấp và cải tiến hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn, thời gian thực, sử dụng công nghệ Spark, Kafka, Hadoop, máy tìm kiếm; nâng cấp và cải tiến hệ thống phân tích dữ liệu thông minh nhờ sử dụng trí tuệ nhân tạo, máy học, nhận dạng thông minh. Dữ liệu quan trắc gốc, dữ liệu công bố được xử lý, lưu trữ bằng công nghệ Blockchain không ai có thể thay đổi được dữ liệu gốc, cơ chế đồng thuận thông minh trước khi công bố dữ liệu, bảo mật và an toàn hơn.

 

Tính đến giữa năm 2018, theo thống kê của 45/63 địa phương, có 40/45 địa phương được đã có hệ thống quan trắc tự động liên tục, 11/45 địa phương có hệ thống trạm quan trắc môi trường xung quanh, 20/45 địa phương mà doanh nghiệp đã thực hiện truyền dữ liệu từ các trạm quan trắc tự động về Sở Tài nguyên và Môi trường. Việc truyền dữ liệu từ các Sở về Bộ Tài nguyên và Môi trường hầu như chưa được triển khai.

 

Thời gian tới, việc tổ chức triển khai phầm mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý số liệu quan trắc tự động được thực hiện theo 2 phương án. Các địa phương đã có hạ tầng sẽ sử dụng hạ tầng sẵn có, địa phương chưa có hạ tầng có thể được Trung tâm Quan trắc môi trường hỗ trợ hoặc thuê hạ tầng từ các nhà cung cấp. Hệ thống của từng đơn vị được tổ chức và vận hành độc lập, có tài khoản riêng, đảm bảo an ninh và bảo mật hệ thống.