(huthamcaubinhduong.net) – Các nhà khoa học thuộc Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng hệ thống WebGIS (hệ thống thông tin địa lý trực tuyến trên Internet) hỗ trợ quản lý hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã.

 

 

Hệ thống cho phép tra cứu, cập nhật thông tin về công tác thuỷ lợi như thông tin về các công trình, thông tin về tình hình mùa vụ, cơ cấu cây trồng, lịch gieo trồng, lịch tưới, tiêu, lịch vận hành các công trình, thông tin về tình hình hạn hán, ngập úng; truy vấn thông tin, thiết lập báo cáo thống kê, tổng hợp; xây dựng các loại bản đồ chuyên đề khác nhau.

 

Hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã nằm tại tỉnh Thanh Hóa, diện tích tưới thuộc hệ thống WebGIS có diện tích khoảng 31.100 ha ở phía Tây thành phố Thanh Hóa gồm các huyện Thường Xuân, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thiệu Hóa và Yên Định. Xây dựng Hệ thống tưới Bắc sông Chu – Nam sông Mã dựa trên công nghệ WebGIS nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý giám sát thực hiện dự án và khai thác vận hành sử dụng của các công ty thủy nông.

 

Tiến sĩ Lê Đại Ngọc, Cục Bản đồ, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cho biết: Sản phẩm WebGIS đáp ứng các yêu cầu cụ thể như: cung cấp thông tin về dân số, giới tính, dân tộc, thu nhập, hộ gia đình bị ảnh hưởng, người bị ảnh hưởng; về phạm vi tổ chức dùng nước, hoạt động của từng tổ, hoạt động xây dựng trên kênh nội đồng; hiện trạng của vùng tưới: thông số kỹ thuật của công trình thủy lợi hiện có, diện tích tưới và diện tích tiêu. Sản phẩm cung cấp thông tin về hiện trạng của sản xuất nông nghiệp và phương pháp sản xuất phi nông nghiệp khác; việc thực hiện các hoạt động xây dựng: thiết kế tuyến kênh, tiến độ xây dựng; thông tin về hệ thống thủy lợi, công trình như: cống, xi phông, cống tưới, đập tràn, trạm bơm, kênh tưới và phạm vi tưới của mỗi kênh; diện tích phụ trách của từng công trình…

 

Phần mềm WebGIS quản lý hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã vận hành trên mạng Internet, mạng LAN, có thể truy cập sẵn có ở địa chỉ http://adb6.vnims.vn/. Điều này cho phép tất cả người dùng (bao gồm lãnh đạo, cán bộ ở các cấp từ trung ương đến địa phương, những tập thể, cá nhân quan tâm đến công tác thủy lợi) ở các vị trí địa lý khác nhau cùng có thể đăng nhập vào hệ thống và sử dụng các chức năng của hệ thống.

 

Thiết lập WebGIS phục vụ hỗ trợ Ban quản lý dự án trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý vận hành hệ thống tưới Bắc sông Chu và Nam sông Mã. Hệ thống này giúp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, giám sát tiến độ và đánh giá chất lượng các hạng mục trong thời gian thực hiện dự án và bàn giao cho địa phương để quản lý vận hành, khai thác hệ thống tưới. 

 

Hệ thống thông tin địa lý trực tuyến WebGIS là hệ thống được thiết kế để thu thập, lưu trữ, thao tác, phân tích, quản lý và tất cả các dữ liệu địa lý trên mạng Internet, vì vậy nó thực sự rất hữu ích cho cả hai giai đoạn thực hiện và quản lý vận hành của các dự án thủy lợi. WebGIS có thể trình bày thông tin giám sát đánh giá với độ tin cậy cao, là một công cụ có giá trị để hỗ trợ việc ra quyết định.